Miljø - Kristiansand - Dive In Carwash Skip to main content
Dive In Carwash logo

Miljø

Det er mange miljøgevinster i å vaske bilen hos oss.


Vi har utstyr som håndterer avfallstoffer og kjemikalier fra bilen, på en skånsom måte som ikke skader grunnen.

HJEM

>

KRISTIANSAND

>

MILJØ

Renseanlegg

Vi renser og gjenvinner opptil 80% av vannet som benyttes i vaskegata.

Det gir oss rom for å bruke store mengder rent vann som gir bilen din en skånsom vask, uten at det går på bekostning av naturen.

Håndtering av avfallsstoffer

Når bilen vaskes hos oss, rengjør vi den for sand, olje og andre tungmetaller.

Anlegget vårt er utstyrt med oljeutskillere, sandfang og annet utstyr som separerer avfallet fra avløpsvannet.

Vi leverer avfall til godkjente mottak, slik at dette ikke havner i naturen.