Miljø

Renseanlegg

Vi renser og gjenvinner opptil 80% av vannet som benyttes i vår vaskegate. På denne måten kan vi benytte store mengder vann for en skånsom vask uten at dette går på bekostning av naturen.

Avfallstoffer

Sand, olje og andre tungmetaller som kommer fra bilene, separeres fra avløpsvannet og leveres til godkjente mottak.

Vaske bilen på gårdsplassen?

Unngå det om du kan. Vasker man bilen hjemme så går alt av kobber, sink, bly, nikkel og kadmium rett ut i naturen.

Close Menu